เกี่ยวกับเรา

Deeplat คือเว็บไซต์สำหรับภาพถ่ายสแนปช็อตที่เน้นไอดอลอินดี้เป็นหลัก โดย Deeplat จะดำเนินการและได้รับการควบคุมภายใต้บริษัทดังต่อไปนี้
บริษัท funglr Limited http://funglr.com 

funglr รับผิดชอบในส่วนของการผลิตและวางแผนเว็บไซต์ทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยการเขียนโค้ด, การออกแบบเว็บไซต์, การโปรแกรมฟังก์ชันหน้าระบบ รวมไปถึงการดำเนินการก่อตั้ง, บริหารและบังคับใช้ระบบเซิร์ฟเวอร์ของ Deeplat

บริษัท MEL9 http://mel9.com 

MEL9 รับผิดชอบงานทางด้านเอนเตอร์เทนเมนท์โดยรวมทั้งหมด อาทิเช่น การจัดงานอีเวนต์, การคัดเลือกโมเดล / นางแบบของ Deeplat เป็นต้น

รับสมัครผู้ร่วมงาน
ขณะนี้ Deeplat กำลังเปิดรับสมัครบุคคลและกลุ่มธุรกิจที่จะให้ความร่วมมือกับเราในด้านการจัดการต่าง ๆ ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

  • ผู้ที่สามารถถ่ายภาพสแนปช็อตและมีอุปกรณ์ถ่ายทำเป็นของตัวเอง
  • ผู้ที่สามารถจัดการถ่ายภาพสแนปช็อตและส่งภาพให้เราได้ รวมไปถึงจัดตารางเวลาการถ่ายภาพสแนปช็อตนอกบริเวณโตเกียวได้
  • ผู้ที่สามารถเขียนบทความข่าวสารได้
  • อื่น ๆ

สำหรับบุคคลหรือกลุ่มธุรกิจที่มีความสนใจในการให้ความร่วมมือดังข้างต้น กรุณาติดต่อเราได้จากหน้าเพจติดต่อสอบถามของเว็บไซต์