การส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ กรุณาส่งมาผ่านที่อยู่อีเมลด้านล่าง
เราไม่รับการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางแฟกซ์หรือวิธีการอื่น ๆ
นอกจากนี้ การคัดเลือกข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จะขึ้นอยู่กับเนื้อหาเป็นหลัก
เราจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะสามารถตอบรับการร้องขอได้ทุก ๆ ประเภท
โปรดทำความเข้าใจไว้ล่วงหน้าว่า โดยพื้นฐานแล้วเราจะไม่ตอบกลับไม่ว่าข่าวประชาสัมพันธ์ของท่านจะได้รับการประกาศหรือไม่
 
 
pressdeeplat.com