นโยบายความเป็นส่วนตัว

ประการที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวคืออะไร

“ข้อมูลส่วนตัว” ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนบุคคลที่มีการกล่าวไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กล่าวได้ว่า คือ สิ่งที่สามารถใช้ระบุบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงได้โดยใช้รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ชื่อสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่อีเมลหรือข้อมูลอื่น ๆ เป็นต้น (รวมไปถึงสิ่งอื่น ๆ ที่สามารถใช้เปรียบเทียบกับข้อมูลอื่นได้อย่างง่ายดายจนสามารถระบุบุคคลอย่างเฉพาะเจาะจงได้)

ประการที่ 2 การรวบรวมข้อมูลส่วนตัว

Deeplat (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) ได้ครอบครองข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทะเบียนโปรไฟล์ / ผู้ใช้งาน / ผู้ค้นคว้าข้อมูล (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้”) ในเว็บไซต์ด้วยความยุติธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย จะไม่มีการดำเนินการที่ทุจริตและผิดต่อเจตนาของผู้ใช้

ประการที่ 3 การเสนอข้อมูลส่วนตัวต่อบุคคลที่สาม

เว็บไซต์นี้จะไม่กระทำการเสนอหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่รวบรวมไว้ต่อบุคคลที่สามโดยยึดตามหลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยกเว้น จะไม่ครอบคลุมถึงกรณีที่เข้าข่ายตามแต่ละหัวข้อด้านล่างนี้

  1. กรณีที่ได้รับการยินยอมให้เปิดเผยตามกฎหมาย
  2. กรณีที่มีการเรียกร้องตามกฎหมาย
  3. กรณีที่มีความจำเป็นในการปกป้องทรัพย์สิน, ร่างกายหรือชีวิตของบุคคล ซึ่งเป็นกรณีที่มีความยากลำบากในการขอความเห็นชอบจากเจ้าตัว
  4. กรณีที่มีการเรียกร้องให้เปิดเผยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ, การสอบสวน, ศาลหรือหน่วยงานสาธารณะอย่างเช่นศูนย์ผู้อุปโภคและบริโภค เป็นต้น

ประการที่ 4 หัวข้อสำหรับการปฏิเสธความรับผิดชอบ

เว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่เข้าข่ายตามแต่ละหัวข้อด้านล่างนี้ หรือแม้จะเป็นกรณีที่บุคคลที่สามได้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้มาครอบครองก็ตาม

  1. กรณีที่ผู้ใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่อบุคคลที่สามโดยใช้ฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์หรือวิธีการอื่น ๆ
  2. กรณีที่ผู้ใช้ยอมรับการครอบครองข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่สาม
  3. กรณีที่สามารถหาข้อมูลส่วนตัวจากเว็บไซต์อื่น ๆ ที่มีลิงค์อยู่ภายในเว็บไซต์นี้

ประการที่ 5 การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการใช้งานและอื่น ๆ

เว็บไซต์สามารถเปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม / ลบนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลาในกรณีที่มีการตัดสินว่าจำเป็นโดยไม่ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ใช้ล่วงหน้า ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลาที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์นี้